مسابقه پدل بانوان باشگاه پدل زون کردان

درسا سلیمان و فرنگیس نکوکار قهرمان مسابقه پدل بانوان سطح سی 21 اردیبهشت ماه شدند.

درسا سلیمان و فرنگیس نکوکار فاتح مسابقه تور پدل سطح سی متین اسپرت جمعه 21 اردیبهشت ماه شدند. به گزارش روابط عمومی #باشگاه_پدل_زون_کرد...

ادامه خواندن